wrapper

Ziņas

Kompānija “MAP” pabeidza telekomunikāciju tīkla būvēšanu. Mēs intervējām LAN administratoru Alekseju Popoviču un informācijas sistēmu menedžeri Baltijas un NVS valstīs Aleksandru Dargelisu. Šai vadībai galvenais faktors, izvēloties kompāniju, ir izpildīšanas termiņi un kvalitāte, kā arī atklātu apgrūtinājumu atrisinājuma operativitāte.

Ar cieņu, IT apkalpošanas nodaļas vadītājs
Aleksandrs Jemeļjanovs