wrapper

Ziņas

2013. gadā „Latvijas Tīkli” saņēma Būvuzņēmēju visu risku (CAR) adrošināšanas polisi par summu 1400000 EUR. Civiltiesisko atbildības apdrošināšanas polisi Nr. 610026757 par vājstrāvas sistēmu uzstādīšanu, elektroinstalācija par summu 28 457.60 EUR.