wrapper

Ziņas

Elektrobarošanas vadības varianti:

1. Nepārtrauktās barošanas bloki (UPS) – gadījumā, ja zūd spriegums galvenajā barošanas blokā lietotāji tiek pārslēgti uz rezerves bloku.

2. Dīzeļa, benzīna, gāzes ģeneratora ierīces – ilgstoša sprieguma zuduma gadījumā tiek iedarbināta ģeneratora ierīce.

3. Akumulatora baterijas – gadījumā, ja tiek atslēgta galvenā elektrobarošana (elektropadeve), un, ja mājā nav uzstādīta ģeneratora ierīce, vadības sistēma pārslēgsies uz akumulatora barošanu. Šajā gadījumā tā uzturēs apakšsistēmu darbību, kuras nekad nedrīkst būt atslēgtas: apsardzes-ugunsdrošības sistēmu, āvārijas apgaismojumu un  «pašai sevi».