wrapper

Ziņas

Iepriekšējā numurā mēs stāstījām par videonovērošanas mērķiem, šajā numurā pastāstīsim par videonovērošanas kvalitāti, ierakstu lietošanu un uzglabāšanu.

Ir ļoti svarīgi izvelēties mērķim atbilstošu attēlu kvalitāti videonovērošanas kamerās. Ja videonovērošanas mērķis ir kontrolēt transporta kustību, tad nav nepieciešams izvēlēties tādu videokameru, lai varētu identificēt fiziskās personas. Tāpēc ir vērts ievērot noteiktos nosacījumus:

  • ierakstītajiem vai izdrukātajiem attēliem, tāpat kā attēliem tiešraidē monitorā ir jābūt atbilstošā kvalitātē. Ir jānodrošina, ka nenotiek nevēlami attēla detaļu izkropļojumi ierakstīšanas procesā;
  • digitālajās ierakstu sistēmās ir jāizvēlas atbilstošs datu saspiešanas lielums, lai attēla kvalitāte netiktu ietekmēta;
  • uz ierakstu attēliem jābūt precīzam laikam un datumam, kad ieraksts tiek vai tika veikts;
  • jānodrošina pastāvīga videokameru tehniskā apkalpošana, lai nodrošinātu, ka videokameras turpina veikt augstas kvalitātes ierakstus;
  • ja tiek lietota bezvadu datu pārraide, jānodrošina attiecīgi drošības pasākumi, lai datu pārraidē nebūtu pārrāvumi, kā arī dati netiktu pārtverti.

Iepazināmies ar  nosacījumiem, kas ir jāievēro veicot videonovērošanu un ierakstot datus, tagad pastāstīsim kā ir jāglabā videonovērošanas ierakstus. Ierakstus jāglabā tādā veidā, lai ieraksts saglabātu savu viengabalainu, tas nozīmē, ka nedrīkst izgriezt vai kādā citā veidā sakropļot ierakstu. Tas ir nepieciešams, lai minētais materiāls varētu kalpot kā pierādījums tiesā un netiktu pārkāpti fiziskās personas tiesības. Videoierakstus ir jāglabā pareizi – jāizmanto atbilstoši līdzekļi attēla saglabāšanai, ka arī jānodrošina ierobežotu pieeju šiem materiāliem. Ja videonovērošanas mērķis ir mainīts vai vairāk neeksistē, tad videoierakstu ir jādzēš.

Ar videoierakstu novērošanu monitorā ir jānodarbojas tikai persona, kuras pienākumos ietilpst minēto darbu veikšana, kā arī ir jāizslēdz iespēja, ka monitorā var ieskatīties nepiederošā persona. Tas varētu izpausties kā atsevišķa telpa, kur novietot monitorus, tomēr ja nav iespējams nodrošināt atsevišķi telpu, tad monitorus jānovieto tāda veidā, ka tikai personas ar attiecīgu atļauju vai pienākumiem varētu redzēt to, kas ir monitorā.

Ir vērts atcerēties kā jāuzglabā videoieraksti:

1. Ja videonovērošanas mērķis tika mainīts vai videoieraksts vairs nav nepieciešams mērķim, saskaņā ar kuru tie tika ierakstīti, tad videoierakstus ir jādzēš vai jāiznīcina.

2. Videoierakstus, kuros ir fiziskās personas, nedrīkst glabāt ilgāk nekā ir nepieciešams videonovērošanas mērķim.

3. Jānosaka iespējami īstāks laiks videoieraksta glabāšanai, ņemot vērā sasniedzamo videonovērošanas mērķi.

4. Jānodrošina pilnīga datu dzēšana pēc uzglabāšanas termiņa beigām.

5. Jānodrošina kontrole, lai pārlecinātos, ka dati ir dzēsti attiecīgajā laikā un apjomā.

Izlaides sagatavošanā tika izmantoti Datu valsts inspekcijas materiāli.
Nākamajā izlaidē mēs pastāstīsim kādi ir kvalitātes prasības videonovērošanai.

Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 12 Decembris 2014