wrapper

Ziņas

Adrešu-aptaujas signalizācijas sistēma atšķiras no sliekšņa ar sakaru algoritmu starp kontroles paneli un ugunsgrēka signalizatoru. Ja kontroles panelis sliekšņa sistēmā pastāvīgi „gaida” no ugunsgrēka devēja signālu par tā stāvokļa izmaiņām, tad adrešu-aptaujas sistēmā kontroles panelis ik pa brīdim aptaujā pieslēgtos ugunsgrēka signalizatorus, lai noskaidrotu to stāvokli. Līdzīgs algoritms ne tikai identificē devēju (katram signalizatoram ir sava adrese) bet arī palīdz kontrolēt devēju darbspēju. Signālu tipi, kurus var raidīt devējs: „Norma”, „Bojājums” , „Neesamība”, „Ugunsgrēks”. Ugunsgrēka šleifam ir riņķveidīga arhitektūra.

Adrešu aptaujas sistēmas priekšrocības:

  • izdevīga cenas un kvalitātes attiecība;
  • saņemto ziņojumu augsts informatīvums;
  • ugunsgrēka signalizatoru darbspējas kontrole.

Trūkums:

  • novēlota ugunsgrēka atklāšana.