wrapper

Ziņas

Kompānija „Latvijas tīkli” piedāvā Jums sekojošus IT-apkalpošanas veidus:

  • Datoru, telefonu un komunikācijas aprīkojuma piegāde, pieslēgšana un regulēšana. Licenzētās programmatūras instalēšana. Tālākais tehniskais pavadījums un apkalpošana.
  • Informācijas infrastruktūras veidošana (tajā skaitā, pārbraucot jaunā vietā): lokālā datortīkla un telefonu tīkla projektēšana un montāža, Interneta pieslēgšana, datoru un serveru iestatīšana.
  • Datoru un perifērijas aprīkojuma (darbstaciju, serveru) apkalpošanas pilns darbu komplekss:

- darbstaciju apkalpošana, Microsoft Office un operācijas sistēmu uzstādīšana un konfigurēšana, kā arī nepieciešamo papildprogrammu uzstādīšana un apkalpošana;

- vīrusu lokalizācija un iznīcināšana, vīrusu iedarbības seku novēršana;

- saskaņojot ar klientu, lietotāju failu rezerves kopēšanas nodrošināšana;

- Interneta pieslēguma, lokālā tīkla un serveru apkalpošana;

- informācijas pieejas aprobežošana, lietotāju tiesību noteikšana saskaņā ar klienta politiku, pieejas tiesību atbalstīšana aktuālā stāvoklī;

- lokālo tīklu projektēšana un montāža (datu pārraide, telefonija, SKS [strukturētā kabeļu sistēma]);

- datoru un orgtehnikas modernizācija un remonts.

Mēs garantējam, ka:

Strādājot ar mums, Jūs iegūsiet ne tikai datorsistēmas optimālo lietošanas shēmu, ņemot vērā darba ātruma, drošības, uzticamības un Jūsu informācijas nepieciešamās aizsardzības pakāpes apsvērumus, bet arī noteiktas papildus priekšrocības:

  • Jūs nodarbojaties tikai ar Jūsu biznesu, bet jūsu IT-sistēmu uzticamu darbu nodrošinām mēs;
  • Jums nav jautājumu sakarā ar personāla izvēli, kura kvalifikāciju novērtēt ir grūti, bet no kura ir atkarīgs Jūsu bizness;
  • mūsu darbinieku skaits, kuri strādās Jūsu labā, ir lielāks par ierindas darbinieku skaitu, kuri būtu iesaistīti;
  • Jums nebūs jāsastopas ar to darbinieku slimības lapu, atvaļinājumu vai pēkšņas atlaišanas problēmām, kuri nodrošina IT-sistēmu funkcionēšanu Jūsu uzņēmumā.