wrapper

Ziņas

Latvijas Tīkli

Latvijas Tīkli

Ugunsgrēka trauksmes signāla uzstādīšana

Uzņēmums Latvijas tīkli uzskata, ka automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma ir ēkas kopējās drošības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, bet dažos gadījumos – galvenā un obligātā.

Vairumā gadījumu šādu sistēmu uzstādīšana tiek samazināta sakarā ar attiecīgo likumu formālo izpildi un tehniskajām prasībām. Pēc sistēmas uzstādīšanas un  nepieciešamo atļauju iegūšanas, uzņēmumu īpašnieki, nereti zaudē interesi par šādu sistēmu un tās saglabāšanu labā stāvoklī.

Mēs uzskatam, ka šāda vieda sistēmas ir ļoti svarīgākas un piedāvājam mūsdienīgi augstu tehnoloģisko ugunsdrošības sistēmu montāžu, kuras nosaka degšanas avotu agrākajos attīstības posmos.

Mūsdienīgākā ugunsdrošības signalizāciju sistēma šobrīd ir adrešu-analogā. Ja objektā bija veikts remonts un nav iespējas izvadīt kabeli – tiek izmantoti bezvadu ugunsgrēka devēji, kurus pieslēdz kontroles panelim, izmantojot radiosignālu. Ja Jūs uztraucaties par sava īpašuma saglabāšanu labā stāvoklī, tad šāda veida pakalpojums nodrošina Jūsu objekta drošību.

Ja Jums rodas papildjautājumi vai vēlaties iegādāties piedāvāto pakalpojumu, tad sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Latvijas tīkli piedāvā sekojošus ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tipus:

  • sliekšņa ugunsdrošības sistēmu;
  • adrešu-aptaujas ugunsdrošības sistēmu;
  • аdrešu-analogu ugunsdrošības signalizācijas sistēmu.
Lasīt vairāk...

Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana

Pieejas kontroles galvenais uzdevums ir nodrošināt drošību uzņēmuma teritorijā - telpu, īpašuma vai informācijas ar ierobežotu piekļuvi personām vai transportlīdzekļiem izmantošana.

Pieejas kontroles sistēma ļauj reģistrēt darbinieku darba laiku – kavējumu vai aizturēšanās virsstundu laiks, konstatēt katra darbinieka atrašanās vietu telpās vai uzņēmuma teritorijā, ka arī fiksēt dažādas nesankcionētas darbības – kartiņas nodošanu citai personai, neaizslēgtas durvis utt. Šobrīd pieejas kontroles sistēma ir lielu uzņēmumu un svarīgu informācijas objektu neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmums Latvijas tīkli dažādus individuālus risinājumus pieejas kontroles sistēmas ieviešana Jūsu uzņēmumā.

Ja Jums rodas papildjautājumi vai vēlaties iegādāties piedāvāto pakalpojumu, tad sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Lasīt vairāk...

Namrunis

Namrunis

Lasīt vairāk...

Namrunis

Namrunis

Lasīt vairāk...